Ewan

Hindi ko maintindihan ang sarili ko. May isang lalaki na gusto ko pero ayoko magkagusto sa kaniya kasi hindi siya yung tipo ko. Hindi siya yung ideal man ko pero parang nagugustuhan ko siya. Araw-araw gusto ko na nakikita siya. At kapag wala naman siya, parang hindi kumpleto yung araw ko. Kung nasaan mang sulok … Continue reading Ewan

Work Immersion 2018 Experience

This is for future grade 12 senior high school students who might undergo work immersion as well. Here are are my tips and experience as a trainee. I hope this can help to know what you should anticipate when you finally work as a trainee. Good luck! Things I did for 10 Days I sorted … Continue reading Work Immersion 2018 Experience